Isinulat at Kuha (Mga Larawan) ni Amylyn Rey

Bilang suporta sa programang Gulayan sa Paaralan na noon pa man ay magkatulong nang ipinapatupad ng Kagawaran ng Pagsasaka (DA) at Kagawaran ng Edukasyon (DepEd), nagpulong noong Mayo 4, 2017 sa Southern Tagalog Integrated Agricultural Research Center (STIARC), Brgy. Maraouy, Lipa City, Batangas ang ilang mga opisyal at kawani ng Kagawaran ng Pagsasaka Rehiyon IV CALABARZON upang suriin ang banghay (draft) ng mga alituntunin (implementing guidelines) sa pagsasakatuparan nito sa ating rehiyon.

Ito ay dinaluhan ng mga sumusunod: High Value Crops Development Program (HVCDP) Coordinator at staff, Organic Agriculture Program Coordinator at staff, Agricultural Program Coordinating Officers (APCOs), Planning, Monitoring, and Evaluation Division (PMED) staff, Agribusiness and Marketing Assistance Division (AMAD) staff, at Southern Tagalog Integrated Agricultural Research Center (STIARC) staff.

Ang programang Gulayan sa Paaralan ay naglalayong maitaas ang kamalayan ng mga mag-aaral sa kahalagahan ng pagtatanim ng gulay at ang ibinibigay nitong nutrisyon sa ating katawan.

Tulad ng nakasaad sa mga alituntunin, ang Regional Technical Working Group (TWG) ay bubuoin na silang makikipag-uganayan, magpaplano, magbibigay ng tulong-teknikal, susubaybay, at susuri sa pagsasakatuparan ng naturang programa. Sila ay magsasagawa ng orientation sa mga field implementer ng kanilang mga tungkulin at responsibilidad; mga pagsasanay at tulong-teknikal sa pagbuo at pangangalaga sa school gardens at nurseries; at quarterly monitoring at progress report sa pagsasakatuparan ng programa. Sila rin ay mangunguna sa adbokasiya bilang pagsuporta sa programa at magpapanukala ng mga patakaran sa pagpapabuti ng implementasyon ng programa.

Tinalakay din ng mga nagsipagdalo ang iba pang mga usapin, tulad ng Target Areas; Capacity Building – Orientation and Training; Provisions of Production Inputs; Establishment, Maintenance, and Sustainability of School Gardens – Preferred Vegetables; Advocacy Campaign; Monitoring and Evaluation – Recording and Reporting; at Searches and Awards.

Ang nasabing alituntunin ay dapat na dagling isakatuparan hanggang ngayon buwan.